OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 

Sponzorom OZ Čriepky pre roky 2014, 2015, 2016, 2017,2018 sú:

 

Mesto Považská Bystrica (2014,2015,2016,2017,2018)

MEDEKO s.r.o. (2014)

Kaviareň Tropic (2014,2015,2016,2017,2018)

Poskytovatelia 2% z dane z príjmov za rok 2014, 2015,2016 (2015,2016,2017)

Združenie lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo sídlo Podskalie (2016)

František Brezničan, Považská Bystrica (2016)

Božena Sláviková, Dolná Mariková (2016)

 

Ďakujeme mestu Považská Bystrica a pani riaditeľke ZŠ  Školská v Považskej Bystrici za poskytnutie priestorov pre nácvik.

 

Tlačivo vyhlásenia o poskytnutí 2% z dane z príjmov za rok 2016 si môžete stiahnuť na tomto odkaze https://pb-mojemesto.wbl.sk/2__vyhlasenie_2017_criepky.pdf

 

Ďakujeme  devil heart